Firmy windykacyjne.

firma windykacyjna

Długi to poważny problem polskiego społeczeństwa. Łatwo można popaść w dług. Wystarczy niespłacona rata, zapomniany rachunek, czy zbyt duża ilość drobnych pożytek. Powstały dług wierzyciel sprzedaje firmie windykacyjnej, która ściąga od dłużnika należność. Firma windykacyjna to pewny biznes dla osób, które specjalizują się w finansach.. Klienci firm windykacyjnych wymagają skutecznego działania: uzyskania wymiernych wyników, to znaczy odzyskania zobowiązania lub ustalenia, że dłużnik jest niespłacalny. W przypadku, kiedy dłużnik okazał się na niewypłacalny, firma po jakimś czasie powraca do sprawy i sprawdza, czy dłużnik nie uzyskał źródła dochodu, np.: nie rozpoczął działalności gospodarczej, czy nie znalazł nowej pracy. Firma windykacyjna nie ogranicza się do kilku telefonów i nakłaniania dłużnika do spłaty zobowiązania. Przeprowadzany jest wywiad gospodarczy , którego celem jest uzyskanie informacji o majątku dłużnika. Jeżeli osoba zobowiązana do spłaty długu nie spłaca zobowiązań i nie chce współpracować z firmą windykacyjną to sprawa przekazywana jest do komornika wraz z informacją o składnikach majątku dłużnika. Długi trudne, to znaczy niespłacone przez dłuższy czas trafiają do rejestru długów. Firma prowadzi sprawy, które wymagają postępowania sądowego celem uzyskania tytułu wykonawczego. Klientom oferowana jest pomoc w postaci zastępstwa procesowego. Pomoc obejmuje napisanie pisma procesowego, reprezentowania w sądzie i w procesie komorniczym. Firma windykacyjna działa na terenie całego kraju. Dlatego nie znaczenia gdzie mieszka dłużnik. Nie ma minimalnego progu długu, który skupuje firma, co sprawia , że jej usługi są poszukiwane, a windykacja szczyci się dobrą opinią wśród klientów. Dewizą firmy jest szacunek dla każdego klienta. Sukcesem windykacji jest likwidacja zatorów płatniczych. Zwykle 70% dłużników zaczyna regulować swoje długi w ciągu miesiąca. Rzadko zdarza się twarda windykacja. Do windykacji przyjmowane są nawet przedawnione , z pozoru beznadziejne sprawy.