Oto króciutka nota encyklopedyczna.

Jak możemy sobie poradzić z uporządkowaniem wszelkich informacji o opakowaniach? Jak je odpowiednio posortować w głowie i na papierach? Co należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu rozmaitych schematów? I jaka dokładnie powinna być sekwencja zagadnień które są rozpatrywane? Oto króciutka nota która dotyczy systematyki opakowań. Klucz zagadnień prezentuje się w sposób następujący. Opakowania możemy podzielić na to: Z czego są przygotowane, czyli krótko, jaki dokładnie był wykorzystany surowiec do ich wyprodukowania – papier i jego pochodne, tekstylia, drewno, metal, plastik. Forma konstruktywna zależna od fazy projektowej – pudło, skrzynia, beczka, skrzyniopaleta plastikowa, paleta. Możliwość zdemontowania i mieszania gabarytów w celu ułatwienia transportu – opakowania nierozbieralne, z możliwością demontażu i składane. Użycia ilościowego – jednostkowe, zbiorcze, do transportu masowego. Okresu użytkowania – jednorazowe i wielokrotnego użytku. Rodzaju kontaktu z produktem – bezpośredni i pośredni. Aspekt rozliczeń finansowych – zwrotne, wypożyczane bądź do sprzedaży jednorazowej.

Autor: papier do pakowania