Należy skupić szczególną uwagę na

Znaczące powiększenie zakresu przedmiotowego odpowiedzialności. Nowo wprowadzone brzmienie ustawy zaznacza odpowiedzialność przedsiębiorstwa za jakikolwiek czyn zabroniony przez przepisy mogący być uznany jako wykroczenie albo wykroczenie skarbowe, poza przestępstwami ściganymi z prywatnego oskarżenia (m.in. zniesławienie, znieważenie) a także przestępstw przedstawionych w przepisach Prawa prasowego. To duża zmiana względem obecnie obowiązującej ustawy, jaka opisuje zamknięty katalog przestępstw i przestępstw skarbowych, za jakie winę potrafi ponieść zbiorowy podmiot. Trzeba wiedzieć przy owej okazji, iż karne prawo nie zawiera się tylko w kodeksie karnym a także karno-skarbowym kodeksie, bo przepisy karne tkwią w wielu ustawach szczególnych, o których sporządzeniu przedsiębiorcy częstokroć nie posiadają świadomości. Istotną nowością jest przyjęcie rozwiązania legislacyjnego, w którym to spółka będzie ponosić winę za tzw. czyny własne, to jest zabronione czyny, których znamiona zostaną prowadzone przez działanie albo zaniechanie organu (na przykład rady nadzorczej, zarządu) albo umyślne działanie albo zaniechanie członka organu (na przykład członka zarządu). Za warunek uważa się jednak, aby konkretny zabroniony czyn był w bezpośrednim związku z pełnioną przez zbiorowy podmiot działalnością. Należy skupić szczególną uwagę na fakt, iż działanie albo zaniechanie organu spółki nie musi stawać się umyślne, co znacznie rozszerza zakres odpowiedzialności konkretnej spółki. W zakresie przypisania odpowiedzialności ściśle podmiotowi za czyn własny, projektodawca przyjął założenie, iż zbiorowy podmiot ma możliwość wygenerować zabroniony czyn w drodze zachowania kolektywnego. Zgodnie z opisem projektu ustawy: „W takim wypadku chodzi o niewłaściwe z wymaganiami prawa albo oceny rozsądku gospodarowanie ryzykiem, albo także brakami w zakresie staranności branżowej.

Czytaj dalej: Compliance